Energimærkning

Fra den 1. januar 2006 er lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger trådt i kraft. Efterfølgende er loven suppleret med bekendtgørelse nr. 1294 af 13.december 2005, hvor de mere detaljerede regler for udarbejdelse af energimærkninger er angivet.
Lovens primære formål er at fremme energibesparelser og øge effektiviteten for anvendelse af energi i bygninger.

 
Energimærkning er lovpligtig og skal udføres for disse ejendomtyper:

  • Enfamiliehuse til beboelse
  • Tofamiliehuse, når lejligheden til beboelse for sælger eller køber udgør mindst halvdelen af den samlede ejendom
  • Ejerlejligheder
  • Stuehuse til landbrugsejendomme uden landsbrugspligt
  • Udlejede enfamiliehuse
  • Etageejendomme
  • Ejendomme med blandet bolig og erhverv


Ring eller skriv til os og hør hvad vi tilbyder af rådgivning.