Energirammeberegning

Når du ønsker at opføre en ny bygning, kræver det en energirammeberegning. Beregningen skal, ud
fra standarder for opvarmning og ventilation, gøre rede for den mængde el og varme, der skal tilføres
bygningen.

Energirammeberegningen skal vedlægges tegningerne til ansøgningen om byggetilladelsen
og giver dig den nødvendige dokumentation for, at bygningen lever op til de i bygningsreglementet
gældende energikrav. Samtidig sikrer du dig som bygherre, at byggeriet lever op til de gældende krav for
den lovpligtige energi-mærkning.

Beregninger skal også anvendes ved ansøgning om byggetilladelse for tilbygning og ombygninger,
eksempelvis også ved udskiftning af tag. Dog vil en varmetabsberegning dog ofte være nok ved om- og
tilbygning.

Kravene i energirammen omfatter både krav til det samlede energiforbrug i bygningen, og krav til en
række delområder som isolering, opvarmning og ventilation. De nye regler betyder en sænkning af
energiforbruget. Nye boliger skal bruge 25-30 % mindre energi end tidligere.

Pch-consult tilbyder energirådgivning samt at udføre energiberegninger, som sikrer, at du overholder de
nye krav i bygningsreglementet.