Fugt & Skimmelmåling

Tilstandsrapporter udarbejdes i henhold til Lov nr. 391 af 14. juni 1995. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Loven trådte i kraft den 1. januar 1996.

Tilstandsrapporten har til formål at beskytte forbrugerne i forbindelse med køb og salg af fast ejendom til beboelse.

Ved besigtigelsen gemmemgåes huset fra kælder til tag af en beskikket bygningssagkyndig.

Der udarbejdes en tilstandsrapport som indeholder oplysninger om husets synlige skade samt forhold der kan give nærliggende risiko for skader.
Når der foreligger en tilstandsrapport og der på baggrund af denne, er indhentet et tilbud på ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab kan sælger normalt frigøres for skader der konstateres på huset, efter handlen er indgået.
Uden tilstandsrapport og en ejerskifteforsikring kan sælger blive gjort ansvarlig for skader på huset i op til 20 år efter handlen er indgået.
En tilstandsrapport består af 3 dele: Den bygningssagkyndiges gennemgang og vurdering af eventuelle skader Sælgers oplysninger om forhold ved huset – eventuelle fejl og mangler
Den bygningssagkyndiges registrering af bygningsdele til brug for ejerskifteforsikringen.