Tæthedsprøver

Tæthedsprøver udføres i henhold til ISO 9972/15.

Afslør utætheder og luk dem

Vi udfører ofte tæthedsprøver i forbindelse med energimærkning – og omvendt. Med en tæthedsprøve finder du ud af: 

  • Hvor slipper varmen ud?
  • Hvor kommer røg eller lugt ind i en lejlighed i etageejendommen?
  • Er der utætheder i dampspærren?
  • Er der alvorlige utætheder, der skal udbedres i forbindelse med renovering?

Utætheder i dampspærren kan i værste fald medføre fugtskader og angreb af skimmelsvamp. Tæthedsprøver kan med fordel bruges til kontrol af brandskel eksempelvis på skoler.

Gældende lovkrav til nybyggeri
Ved nybyggeri stiller Bygningsreglementet krav til, hvor utæt et nybyggeri må være. Ifølge BR18 må der maksimalt være utætheder svarende til 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal, når bygningen er sat under tryk på 50 Pa. Det måles ved både under- og overtryk. 

Vi monterer en justerbar dør med indbygget ventilator og kobler målerudstyr til en PC med et program, der styrer hastigheden på ventilatoren. Det giver de mest nøjagtige målinger. Opfylder bygningen tæthedskravet, udarbejder vi en rapport til dokumentation over for de kommunale byggemyndigheder.

Hvis bygningen IKKE overholder tæthedskravet, hjælper vi med at påvise utætheder ved hjælp af teknisk udstyr såsom et varmefølsomt kamera, flowmåler eller røgpinde. Vi benytter udstyr fra Minneapolis Blowerdoor og udfører tæthedsprøver på både små og store bygninger.